วิธีการชำระเงิน
การชำระเงิน
1) ชำระเงินผ่านระบบธนาคาร
2) ชำระเงินผ่านระบบพัสดุเก็บเงินปลายทาง
การส่งสินค้า
1) ส่งสินค้าผ่านระบบEMS โดยจะแจ้งหมายเลข EMS ให้กับผู้สั่งซื้อ
2) ส่งสินค้าผ่านระบบขนส่ง บขส ทั่วไทย